فرزندانتان را اجتماعی بار بیاورید

یکی از مواردی که در تربیت کودکان خود باید درنظر ‌‌‌‌بگیرید، ‌‌مهارت‌‌‌ ارتباط با دیگران و اجتماعی شدن ‌‌است.
‌‌‌‌‌‌زمانی که کودک شما بتواند با دیگران سازگاری داشته ‌‌باشد و ‌‌یک رابطه صمیمی و دوستانه برقرار کند ‌‌اجتماعی شده ‌‌است. ‌‌‌‌شما میبایست، علایق فرزندتان را بررسی کنید. برای ‌‌مثال ‌‌او را مجبور به برقراری ارتباط با افرادی که ‌‌خودتان دوست ‌‌دارید نکنید، اجازه بدهید فرزندتان ‌‌خودش همبازی و ‌‌دوستانش را انتخاب کند. تلاش ‌‌کنید کودک را به بازی های گروهی ‌‌تشویق کنید تا ‌‌بتواند تعداد دوستان بیشتری برای خود ‌‌انتخاب کند. ‌‌بازی های گروهی نقش بسیار مهمی در اجتماعی شدن ‌‌کودک دارند. ‌‌‌‌شما به عنوان والدین باید همیشه این نکته را در نظر ‌‌داشته ‌‌باشید که موفقیت، دستیابی به اهداف و ‌‌خواسته هایی که ‌‌شما مشخص کردید نیست بلکه ‌‌باید به علایق و خواسته های ‌‌کودکانتان نیز توجه کنید. ‌‌‌‌‌‌‌
فارسی

تماس با ما

کارخانه: ۴۶۸۸۱۰۰۱ - ۴۶۸۸۱۸۳۲ (۰۲۱)

فکس: ۴۶۸۸۱۰۰۱ (۰۲۱) داخلی ۵

فروش: ۰۹۱۲۶۹۸۴۹۳۲

پیامک: ۵۰۰۰۱۷۸۷

کد پستی: ۳۳۵۴۱۷۶۴۸۶

info@nowbaveh.com

تهران، شهرک صنعتی اسماعیل آباد( شهرقدس)، بلوار صنعت یکم، پلاک ۱